Praktijk verplicht

Voor pleziervaartuigen van 25 tot 40 meter is een vaarproef verplicht.
 
 
Informatie hierover staat op de site van het CWO: www.cwo.nl onder de kop groot motorschip.
 
Ook deze examens worden door de VAMEX afgenomen.